Contul meu Petiție Program Soluții Știri

MANIFESTO

E REVOLUțIA MEA, E REZOLUțIA MEA șI A TA. E REVOLUțIA NOASTRă, a generației care vrea să trăIASCă MAI CURAT, MAI DEșTEPT, MAI ASUMAT! E DESPRE INTERVENțIE, PROMOVARE, RECEPțIE șI RECICLARE. E VORBA DESPRE MIșCARE, RăZVRăTIRE, COLECTARE. E DESPRE NOI șI VIITOR. DESPRE CE PUTEM FACE, DESPRE AGENDă, DESPRE ANULAREA INDIFERENțEI. DESPRE A MERGE îNTOTDEAUNA îNAINTE, NICIODATă îNAPOI. DESPRE CUM SCHIMBăM SOARTA PLASTICULUI ANULâND GUNOI. NU DESPRE EROI. DESPRE CUM GESTIONăM PLASTICUL, DESPRE ADUNARE, REPLIERE, MOTIVARE, DESPRE SOLUțII, ACțIUNE șI MAI PUțINE DISCUțII. E VORBA DESPRE MINE, TINE, NOI șI MULțIME. DESPRE ATRIBUțIE, COLECTARE DEșTEAPTă șI SOLUțIE! DESPRE ASAP, ARMATA NOASTRă, A CELOR CARE NU TAC șI FAC. NECONDIțIONAT. NU SUNTEM COOL, SUNTEM MATURI, SUNTEM PREGăTIțI DE ACțIUNE, DE A MIșCA MULțIME. ASAP îNSEAMNă ACUM, îNSEAMNă ARMATA, înrolează-TE, GândeșTE, MIșCă-te cu mine odată! asap! armata selectării atente a plasticului.