VĂ MULȚUMIM CĂ NE SPRIJINIȚI ÎN DEMERSUL NOSTRU DE A EVALUA SITUAȚIA INFRASTRUCTURII DE COLECTARE SEPARATĂ ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN LOCALITĂȚILE PARTENERE ASAP.

TIMPUL NECESAR COMPLETĂRII CHESTIONARULUI ESTE DE 10 MINUTE.