Către: Guvernul României, Ministerul Educației, Ministerul Mediului, Autoritățile administrației publice locale

Referitor la: Petiție cetățenească privind colectarea separată a deșeurilor în școlile din România inițiată de ASAP (ARMATA SELECTĂRII ATENTE A PLASTICULUI)

Data: 19 octombrie 2020

vrem colectare sparată în școli!

Dorim să fie luate măsuri imediate pentru a impune un model de colectare separată în vederea reciclării în toate școlile din România.

În baza Legii nr. 132/2010 (cu modificări ulterioare) privind colectarea separată a deșeurilor în instituțiile publice și a Legii nr. 211/2010 (cu modificări ulterioare) privind regimul deșeurilor vă solicităm:

Crearea unei infrastructuri reale de colectare separată a deșeurilor aplicabilă în toate instituțiile de învățământ din România

Perfecționarea legislației în vigoare astfel încât să garanteze aplicarea acesteia și colectarea separată în vederea reciclării în toate instituțiile de învățământ din România

Promovarea educației pentru mediu și crearea unor comunități în școli care acționează în spiritul sustenabilității și încurajează colectarea separată

vă aducem la cunoștință următoarele:

■ România se află pe locul 26 din cele 27 de ţări membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește rata colectării și reciclării deșeurilor municipale. În 2018 rata deşeurilor municipale reciclate era de 11,1% din totalul de deşeuri

■ Dintre materialele reciclabile cele mai mari procente le au plasticul (9,9%) și hârtia și cartonul (9,9%), amândouă reprezentând deșeuri generate în cantități mari în instituțiile de învățământ. România produce 5,8 milioane de tone de deșeuri pe an, cu o medie de 272 kilograme pe an pe cap de locuitor. 56% din totalul de deșeuri este materie organică, 9,9% hârtie și carton, 9,9% plastic, 4,1% sticlă, 2,3% metal și 17,8% alte deșeuri

■ Autoritățile locale sunt obligate să finanțeze, direct sau prin intermediul firmelor de salubritate cu care au contract, dotarea școlilor cu pubele colorate și inscripționate corespunzător, în vederea colectării separate a deșeurilor din aceste instituții de învățământ

■ Dotarea instituțiilor de învățământ cu pubele destinate colectării separate ar costa bugetele locale aproximativ 6 milioane de euro

■ Primăriile ar trebuie să fie mult mai implicate în monitorizarea condiţiilor de mediu şi aplicarea de soluții, atât în ceea ce privește deşeurile municipale cât şi calitatea aerului. În momentul de faţă, cel puţin în Bucureşti, Primăria Generală şi cele 6 primării de sector dispun de bugete proprii masive şi de un aparat mare de control în subordine.

■ România și-a asumat că va atinge până la finalul anului 2020 un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării

■ România riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene pentru depozitele neconforme de deșeuri și pentru absența colectării separate

Având în vedere cele de mai sus și în temeiul Ordonanței de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, noi, cetățenii semnatari, vă solicităm să fie luate măsuri imediate pentru a impune un model de colectare separată în vederea reciclării în toate școlile din România.

semnează și tu petiția aici