Înscrieri la cursurile „Instruirea cadrelor didactice: gestionarea deșeurilor în unitățile de învățământ”

Instruirea face parte din activitățile proiectului ASAP România organizat în toate unitățile de învățământ din țară. Scopul proiectului este de a contribui la educarea și conștientizarea elevilor privind importanța colectării separate a deșeurilor și a protecției mediului înconjurător, în general.

În acest moment, sunt disponibile două tipuri de instruiri:

Instruirea cadrelor didactice – gestionarea deșeurilor – Modulul I
Conține instrucțiuni pentru prezentarea și dezbaterea tematicii deșeurilor în cadrul programului educațional. Explică importanța colectării separate a deșeurilor și pune accent pe bune practici de urmat în cadrul unei instituții de învățământ.

Instruire tehnică responsabili deșeuri din școli – Modulul II
Este axat pe procedurile de lucru, sistematizează legislația specifică protecţiei mediului, explică aspectele legale ale administrării deșeurilor și obligaţiile organizațiilor, cu accent pe obligațiile instituțiilor de învățământ.


În urma parcurgerii acestor sesiuni de instruire, cadrele didactice vor putea preda „la clasă” noțiuni despre colectarea separată a deșeurilor și reciclare.

* Durată aproximativă: 2 ore.
* Format: videoconferință online.
* După finalizarea instruirii, participanții vor primi diplomă și adeverință de participare, pentru a fi adăugate la dosarul personal al cadrului didactic.