Prezentul site a fost dezvoltat de și aparține Fundației “The Institute” ca platformă online oficială a Proiectului ASAP (www.asap-romania.ro), proiect ce își propune conștientizarea, informarea, sensibilizarea, educarea și determinarea schimbării comportamentului indivizilor, în special al tinerilor, față de problema plasticului, a colectării selective, generarea unor atitutudini și comportamente responsabile față de mediu si față de societate. Designul și conținutul acestui site aparțin în exclusivitate Fundației “The Institute” și sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

Fundația “The Institute” este persoană juridică română, non profit, cu sediul sediul în Gheorghe Lazăr 21, Corp A, et. 1, ap. 3, sector 1, București, cu Codul de Înregistrare Fiscală (CIF) nr. 27725027, contul RO20RNCB0072121309880001, deschis BCR sector 1, reprezentată de către Andrei Gavrilă-Borțun în calitate de Președinte numit în continuare BENEFICIAR.

Prin accesarea prezentului site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul sau prin completarea de către dvs. a formularelor existente pe site, confirmați în mod expres că ați citit, înțeles, acceptat și agreat în totalitate următorii termeni și condiții.

De asemenea, în cazul in care, utilizând site-ul, furnizați către “The Institute” date cu caracter personal, inclusiv prin completarea diferițelor formulare existente pe site, privind asumarea angajamentului (Înrolare), abonarea la newlettere și alte asemenea, vă exprimați acordul în mod expres cu privire la prelucrarea datelor dvs. în conformitate cu Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea datelor.

Drepturi de proprietate asupra site-ului si asupra continuțului site-ului

Întregul conținut al site-ului www.asap-romania.ro este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Legea Dreptului de Autor), toate drepturile fiind rezervate.

De asemenea, site-ul cuprinde sau poate cuprinde Mărci înregistrate, naționale sau comunitare, al căror titular este Fundația “Institute” sau terțe persoane, mărci aflate sub protecția Legii nr. 84/1998 (republicată) privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Acest site este deținut și administrat de către “The Institute”. Toate drepturile, titlurile și interesele legate de acest site și de conținutul acestuia aparțin “The Institute” sau colaboratorilor sau partenerilor săi, în calitate de furnizori ai conținutului site-ului.

Oricare dintre materialele postate pe site sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală, acestea aparținând “The Institute” sau furnizorilor săi de content. Este interzisă orice reproducere, distribuire, transmitere, transferare, prezentare, difuzare, creare de opere secundare, vânzare, închiriere, licențiere sau publicare de materiale de pe site (indiferent de modalitatea de realizare a respectivelor activități sau de suportul pe care s-ar salva materialele în vederea îndeplinirii acțiunilor menționate anterior) de către orice terță persoană, indiferent dacă pentru un scop direct comercial sau de oricare altă natură pecuniară sau nu, fără acordul scris prealabil din partea “The Institute” sau din partea oricărui furnizor terță parte indicat în conținutul anumitor materiale publicate pe site.

Orice solicitare de acord se va formula în forma scrisă, către “The Institute”, la datele de contact existente pe site la secțiunea “Contact”.

Furnizorii de conținut, terte parti, indicați in continutul anumitor materiale de pe site pot impune utilizatorilor condiții speciale suplimentare de utilizare a materialelor asupra cărora furnizorii respectivi beneficiază de oricare dintre drepturile conferite de lege, fără ca prin aceasta să se înlăture obligația utilizatorilor de a respecta termenii și condițiile stabiliți de către “The Institute” și menționați în conținutul prezentului site.

“The Institute” își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă iar utilizatorii sunt prezumați că au luat cunostință și se obligă să respecte termenii și condițiile modificați, de la data postării acestora.

Orice utilizator este obligat ca, la fiecare accesare și utilizare a informațiilor incluse în site, să acționeze în mod legal. Descărcarea sau copierea prin orice metode a materialelor de pe site nu transferă drepturile asupra materialelor de pe site.

“The Institute” nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu (direct sau indirect) adus dvs. sau oricarei alte parti, legat de utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde – de către dvs. sau altă persoană – sau orice alte prejudicii sau vătămari cauzate de erori, omisiuni, întarzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, întreruperi ale accesului la internet sau servere, viruși sau orice alți factori similari. “The Institute” nu își asumă nicio responsabilitate și nu garantează că funcționarea sau funcțiile site-ului vor fi neîntrerupte sau nu vor avea erori, sau că erorile vor fi corectate.

Desi luăm toate măsurile necesare pentru ca informațiile existente pe site să fie exacte și corecte, “The Institute” nu poate fi ținut răspunzător pentru inexactități care pot apărea pe site și nicio parte a acestui site nu va fi considerată drept declarație și/sau garanție oferită de către “The Institute” privind exactitatea, oportunitatea, integralitatea, corectitudinea sau corelarea informațiilor prezentate cu orice scop individual. “The Institute” nu răspunde pentru niciun prejudiciu produs în orice mod din sau aflată în legatură cu orice inexactitate a informațiilor, omisiune sau eroare a informațiilor furnizate în conținutul site-ului.

Link-urile către alte site-uri sunt oferite în scopul unei informări diversificate și atingerii obiectivelor de informare pe care ni le propunem, iar “The Institute” nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri. “The Institute” nu își asumă nicio responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, privind conținutul sau acuratețea lor.

Termenii și conditiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

Prezentul site a fost dezvoltat de și aparține Fundației “The Institute” ca platformă online oficială a Proiectului ASAP (www.asap-romania.ro), proiect ce își propune conștientizarea, informarea, sensibilizarea, educarea și determinarea schimbării comportamentului indivizilor, în special al tinerilor, față de problema plasticului, a colectării selective, generarea unor atitutudini și comportamente responsabile față de mediu si față de societate. Designul și conținutul acestui site aparțin în exclusivitate Fundației “The Institute” și sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

Fundația “The Institute” este persoană juridică română, non profit, cu sediul sediul în Gheorghe Lazăr 21, Corp A, et. 1, ap. 3, sector 1, București, cu Codul de Înregistrare Fiscală (CIF) nr. 27725027, contul RO20RNCB0072121309880001, deschis BCR sector 1, reprezentată de către Andrei Gavrilă-Borțun în calitate de Președinte numit în continuare BENEFICIAR.

Prin accesarea prezentului site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul sau prin completarea de către dvs. a formularelor existente pe site, confirmați în mod expres că ați citit, înțeles, acceptat și agreat în totalitate următorii termeni și condiții.

De asemenea, în cazul in care, utilizând site-ul, furnizați către “The Institute” date cu caracter personal, inclusiv prin completarea diferițelor formulare existente pe site, privind asumarea angajamentului (Înrolare), abonarea la newlettere și alte asemenea, vă exprimați acordul în mod expres cu privire la prelucrarea datelor dvs. în conformitate cu Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea datelor.

Drepturi de proprietate asupra site-ului si asupra continuțului site-ului

Întregul conținut al site-ului www.asap-romania.ro este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Legea Dreptului de Autor), toate drepturile fiind rezervate.

De asemenea, site-ul cuprinde sau poate cuprinde Mărci înregistrate, naționale sau comunitare, al căror titular este Fundația “Institute” sau terțe persoane, mărci aflate sub protecția Legii nr. 84/1998 (republicată) privind mărcile şi indicaţiile geografice.

Acest site este deținut și administrat de către “The Institute”. Toate drepturile, titlurile și interesele legate de acest site și de conținutul acestuia aparțin “The Institute” sau colaboratorilor sau partenerilor săi, în calitate de furnizori ai conținutului site-ului.

Oricare dintre materialele postate pe site sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală, acestea aparținând “The Institute” sau furnizorilor săi de content. Este interzisă orice reproducere, distribuire, transmitere, transferare, prezentare, difuzare, creare de opere secundare, vânzare, închiriere, licențiere sau publicare de materiale de pe site (indiferent de modalitatea de realizare a respectivelor activități sau de suportul pe care s-ar salva materialele în vederea îndeplinirii acțiunilor menționate anterior) de către orice terță persoană, indiferent dacă pentru un scop direct comercial sau de oricare altă natură pecuniară sau nu, fără acordul scris prealabil din partea “The Institute” sau din partea oricărui furnizor terță parte indicat în conținutul anumitor materiale publicate pe site.

Orice solicitare de acord se va formula în forma scrisă, către “The Institute”, la datele de contact existente pe site la secțiunea “Contact”.

Furnizorii de conținut, terte parti, indicați in continutul anumitor materiale de pe site pot impune utilizatorilor condiții speciale suplimentare de utilizare a materialelor asupra cărora furnizorii respectivi beneficiază de oricare dintre drepturile conferite de lege, fără ca prin aceasta să se înlăture obligația utilizatorilor de a respecta termenii și condițiile stabiliți de către “The Institute” și menționați în conținutul prezentului site.

“The Institute” își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă iar utilizatorii sunt prezumați că au luat cunostință și se obligă să respecte termenii și condițiile modificați, de la data postării acestora.

Orice utilizator este obligat ca, la fiecare accesare și utilizare a informațiilor incluse în site, să acționeze în mod legal. Descărcarea sau copierea prin orice metode a materialelor de pe site nu transferă drepturile asupra materialelor de pe site.

“The Institute” nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu (direct sau indirect) adus dvs. sau oricarei alte parti, legat de utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde – de către dvs. sau altă persoană – sau orice alte prejudicii sau vătămari cauzate de erori, omisiuni, întarzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, întreruperi ale accesului la internet sau servere, viruși sau orice alți factori similari. “The Institute” nu își asumă nicio responsabilitate și nu garantează că funcționarea sau funcțiile site-ului vor fi neîntrerupte sau nu vor avea erori, sau că erorile vor fi corectate.

Desi luăm toate măsurile necesare pentru ca informațiile existente pe site să fie exacte și corecte, “The Institute” nu poate fi ținut răspunzător pentru inexactități care pot apărea pe site și nicio parte a acestui site nu va fi considerată drept declarație și/sau garanție oferită de către “The Institute” privind exactitatea, oportunitatea, integralitatea, corectitudinea sau corelarea informațiilor prezentate cu orice scop individual. “The Institute” nu răspunde pentru niciun prejudiciu produs în orice mod din sau aflată în legatură cu orice inexactitate a informațiilor, omisiune sau eroare a informațiilor furnizate în conținutul site-ului.

Link-urile către alte site-uri sunt oferite în scopul unei informări diversificate și atingerii obiectivelor de informare pe care ni le propunem, iar “The Institute” nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri. “The Institute” nu își asumă nicio responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, privind conținutul sau acuratețea lor.

Termenii și conditiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.